การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ1
06-07
2567
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2567 ผู้ชม 13 คน : ใหม่ล่าสุด
2
06-07
2567
  เดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพสติดโลก 2567 ผู้ชม 13 คน : ใหม่ล่าสุด
   
1
16-03
2565
  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้ชม 420 คน : ใหม่ล่าสุด
2
05-06
2564
  ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 การสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น ผู้ชม 1137 คน : ใหม่ล่าสุด
   
1
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 238 คน : ใหม่ล่าสุด
2
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กรกฎาคม ผู้ชม 249 คน : ใหม่ล่าสุด
3
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน ผู้ชม 238 คน : ใหม่ล่าสุด
4
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม ผู้ชม 234 คน : ใหม่ล่าสุด
5
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อผ้าไทยและเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 237 คน : ใหม่ล่าสุด
6
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 236 คน
7
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโดเมนเนมและโฮสติ้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 236 คน
8
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการใช้ภาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 237 คน
   
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • VTR นำเสนอโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง
  • ศูนย์กลางออกกำลังกายวันนิด จิตแจ่มใส
  • นำเสนอโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง