การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ1
20-07
2566
  ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ผู้ชม 214 คน : ใหม่ล่าสุด
2
20-07
2566
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566 ผู้ชม 216 คน : ใหม่ล่าสุด
3
20-07
2566
  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ชม 212 คน : ใหม่ล่าสุด
4
10-06
2566
  เดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพสติดโลก ผู้ชม 285 คน : ใหม่ล่าสุด
   
1
16-03
2565
  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้ชม 395 คน : ใหม่ล่าสุด
2
05-06
2564
  ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 การสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น ผู้ชม 1107 คน : ใหม่ล่าสุด
   
1
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 212 คน : ใหม่ล่าสุด
2
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กรกฎาคม ผู้ชม 222 คน : ใหม่ล่าสุด
3
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน ผู้ชม 216 คน : ใหม่ล่าสุด
4
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม ผู้ชม 211 คน : ใหม่ล่าสุด
5
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อผ้าไทยและเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 212 คน : ใหม่ล่าสุด
6
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 213 คน
7
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโดเมนเนมและโฮสติ้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 209 คน
8
18-07
2566
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการใช้ภาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 211 คน
   
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • ศูนย์กลางออกกำลังกายวันนิด จิตแจ่มใส
  • นำเสนอโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง