Untitled Document

26 มิถุนายน 2566 นางวัชรีพร ชัยจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันตอต้านยาเสพติดโลก ในชุมชนหมู่บ้านศูนย์กลาง

ผู้ชม : 285 คน

ดาวโหลดข้อมูล